Scris de DORU MOTOC

15 Octombrie 2006

Un scriitor de o frapantă originalitate mi se pare a fi domnul Nicolae Radu. Autor al câtorva cărţi care, din păcate, nu s-au bucurat de priza critică pe care ar fi meritat-o, Nicolae Radu ni se prezintă, la o lectură atentă, ca un autor stăpân pe uneltele sale şi, în acelaşi timp, dificil de situat într-o descendenţă literară certă.
De formaţie medic, afirmat ca specialist de excepţie într-un domeniu de vârf, terapia intensivă, dar absolvent „din plăcere” şi al Facultăţii de Filosofie, Nicolae Radu şi-a descoperit relativ târziu vocaţia literară. După ce a cochetat iniţial cu poezia, după ce ne-a oferit un jurnal african care-i certifica aptitudinile de diarist, atent la lumea în care trăieşte şi, desigur, la propriile trăiri generatoare de reflecţie morală, Nicolae Radu ni s-a revelat ca prozator printr-o carte, Cerbul de la tufanul trăznit, greu clasificabilă, dar absolut încântătoare.
Situată la intersecţia dintre literatura confesivă, de factură memorialistică, şi proza obiectivă de evocare, cartea este, în egală măsură, un excurs arheologic în căutarea unor îndepărtate şi neştiute „rădăcini”, adică a propriei identităţi, dar şi un comentariu sentimental (needulcorat, însă!) vizavi de cele descoperite în urma acestei investigaţii sui-generis. Vocea auctorială cenzurează cu fineţe atât excesul de imaginaţie, cât şi tentaţia de a relata totul cu distantă răceală. Implicarea afectivă a autorului este evidentă, dar ea nu pune nici o clipă sub semnul întrebării autenticitatea celor relatate, deşi realităţile revelate au uneori o aură aparent „ireală”, de fapt „doar” poetică.

Superbul animal titular, misteriosul „cerb de la tufanul trăznit” este concomitent şi o prezenţă reală, dar şi una simbolică, metafizică. El descinde dintr-o lume nepământeană, dintr-un univers straniu, guvernat de legi proprii, un fel de Macondo valah, aflat la hotarul nestatornic dintre realitate şi închipuire. Efectul situării unei asemenea făpturi de abur în centrul naraţiunii este, în plan estetic, remarcabil.

Următoarea carte a autorului, apărută la Editura Antim Ivireanul, se intitulează Memorie uitată şi îşi extrage substanţa dintr-un univers tematic asemănător cu acela din Cerbul…, numai că trama epică este realizată cu alte instrumente literare. Desfăşurarea evenimenţială are aici o altă anvergură, autorul pare că se scufundă în oceanul timpului, asemenea unui scafandru atent la toate detaliile. Ţinta relatării devine tocmai revelarea unui peisaj istoric luxuriant şi nu întotdeauna accesibil unei priviri exterioare, prin forţa lucrurilor mai superficială.

Destinul unei seminţii de oameni mândri, cu caractere „de cremene” (autorul însuşi este originar dintr-o localitate vâlceană numită Cremenari) ni se dezvăluie prin „plonjoane” succesive în adâncurile timpului revolut, care constituie nu doar cadrul, ci însuşi obiectul investigaţiei epice. Un atare demers, comportând serioase dificultăţi, oferă un material epic dens, plin de interes, care produce, nu o dată, veritabile revelaţii, nu numai în plan afectiv, ori – la o scară mai largă – în planul asumării devenirii noastre istorice, dar oferă şi consistente achiziţii de ordin gnoseologic. Aflăm lucruri uimitoare despre „realitatea imediată” a personajelor dar, mai ales, despre cea transcendentă, singura care, de fapt, interesează.
De curând, domnul Nicolae Radu a încheiat o nouă carte intitulată Paradisul Mateilor, o suită de secvenţe, venind oarecum în prelungirea cărţilor anterioare, dar având o substanţă epică diferită. Va fi, credem noi, un alt succes al acestui original creator. Este de aşteptat ca, după ce (şi dacă!) se va produce, în sfârşit, o evaluare critică obiectivă a creaţiei sale epice, acest original prozator să-şi ocupe, în sfârşit, locul meritat în ansamblul prozei româneşti din zilele noastre.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Email
  • RSS

Comments

comments

Add Comment RegisterLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation

Email
Pinterest