de Nicolae Radu

Conceptul de sexualitate este definit ca ansamblul de însușiri morfologice, fiziologice și psihologice care caracterizează sexele și fenomenul sexual. O definiţie inocentă, știinţifică, neutră, ce nu pare să ascundă nici o ispită. În realitate cuvântele sex și sexualitate, sugerate sau pronunţate, trezesc simţurile adormite și le invită la un spectacol promiţător. Dacă ne-am limita la adevărul necontestat că funcţia și activitatea sexuală asigură perpetuarea speciei am avea o explicaţie convingătoare pentru atenţia acordată actului sexual, mobilul neîndoielnic al participării la spectacol. Dar nu este numai atât, spectatorii se vor părtași la ceea ce se întâmplă pe scenă, în carte sau în imaginaţie.

Sexul a fost în toate vremurile cunoscute și în toate colectivităţile umane în centrul atenţiei. Nu mă încumet să caut dovezi în societăţie primitive, ar depăși scopul propus și posibilităţile de investigare. Mă voi limita la perioadele zise istorice de la care avem primele mărturii. În picturile rupestre reprezentările sexuale, în special faluxul, nu lipsesc, ceea ce confirmă interesul primitivilor pentru actul sexual. În lumea antică sexul a constituit motive de confruntări și războaie, descrise cu multă măiestrie și acurateţe de Homer și alţi poeţi, dramaturgi sau istorici. Monogamia nu a exclus adulterul, prostituţia și alte practici sexuale condamnate oficial de comunitate. Creștinismul a recomandat abstinenţa, virtute promovată de Isus Hristos și apropiaţii lui, dar nu a condamnat viaţa sexuală, prezenţa lui Hristos la nunta din Cana Galileii find o dovadă peremptorie. Din confruntarea dintre abstinenţă și libertinaj, practicat de Romani, s-a delimitat o cale de mijloc, dorinţa și plăcerea sexuală au fost considerate rușini, au fost ascunse, diabolizate dar au fost practicate ilegal. Adulterul și prostituţia au fost practici permanente în toate comunităţile umane. Au existat și poate mai există comunităţi unde actului sexual i se conferă un respect aproape religios, la unele triburi de eschimoși este oferit oaspeţilor ca dovadă da respect și prietenie, refuzul fiind considerat ofensă. Oricât ar părea de bizar, gestul eschimoșilor atestă consideraţia de care se bucură un act natural lăsat de Creator pentru un scop nobil. De adăugat că eschimoșii nu au naivitatea să nu înţeleagă că își asumă o eventuală responsabilitate de a crește un copil al oaspetelui.

Sigmund Freud a plasat sexul în centrul vieţii psihice, considerând ca fiecare dorinţă, fiecare acţiune, fiecare vis, sunt corelate cu viaţa   sexuală și pot fi analizate în legătură cu sexul. Ulterior s-a demonstrat că Freud exagerase dependenţa dintre sex și viaţa psihică.

Cultura prohibitivă a raporturilor sexuale, prezentă în toate orânduirile sociale, a fost contestată în secolul 20 și a dus la rebeliunea din 1968 din Franţa, unde s-a cerut, printre altele și libertate sexuală, solicitare favorizată și de apariţia în același timp a pilulei contraceptive. Conceptul de eliberare sexuală a cunoscut o mare extindere mai ales în ţările cu religie creștină-catolică. În noile condiţii au apărut schimbări ale tradiţiilor familiale și sociale: lipsa unui angajament sentimental faţă de parteneră și copii, monoparentalitatea, pluralitatea partenerilor, scăderea vârstei la care are loc primul act sexual, copii derutaţi și dezorientaţi, fenomene care au  importante repercursiuni asupra vieţii sociale. Apariţia și proliferarea bolilor cu transmitere pe cale sexuală, în special SIDA, au fost favorizate de libertatea sexuală. S-a ajuns la o banalizare a actului sexual care nu mai este mijlocul natural al speciei de a se perpetua ci a devenit un sport, un act ordinar care produce plăcere. Un efect deplorabil este despărţirea iubirii, principiu fundamental al vieţii, de sexualitate.

Un rol nefast are și mass-media, în special Televiziunea și Internetul care prezintă filme și emisiuni violente și vulgare cu subiecte inspirate din sexualitate, la ore accesibile copiilor prepuberi și adolescenţilor. Industria pornografică a devenit o afacere foarte rentabilă și în condiţiile unui liberalism prost înţeles, face ravagii printre tinerii nepregăţiţi și fără discernământ.

Dincolo de satisfacerea unei pulsiuni însoţită de plăcere, actul sexual trebuie înţeles în semnificaţia sacră de întemeietor, cu care a fost investit de Creator. Societatea a stabilit reguli și condiţii de dezvoltare a noii finţe rezultată din relaţia sexuală dintre un bărbat și o femeie, a întemeiat instituţia familiei și a statuat obligaţiile genitorilor faţă de cel născut din actul săvârșit împreună. Este regretabil că din cauza libertăţii sexuale care a devenit libertinaj, se neglijează importanţa  familiei și reglementările ce se impun actului sexual. În afara aspectelor securitare, importante, este utilă reabilitarea sacralităţii actului sexual ca singurul mijloc de a perpetua viaţa omului pe pământ Actul sexual  nu este un act rușinos, această conotaţie i-a fost atașată când că a fost practicat numai  pentru plăcere sau  viciu,

Preţuirea sexualităţii este probată de faptul că se organizează festivităţi cu ocazia primului act sexual dintre cei uniţi prin Taina Nunţii. Nu pun în discuţie adevărul că semnificaţia veche nu mai corespunde realităţii, multe s-au schimbat în societatea actuală, oamenii sunt mai puţin fericiţi și poate că ar fi bine să medităm și să căutăm cauzele nefericirii în faptele noastre. Lipsa de respect faţă de sex și sexualitate, este păcat și nu poate să rămână fără consecinţe și eventual, pedeasă.

Sursa foto: wikimedia.org

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Email
  • RSS

Comments

comments

Add Comment RegisterLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation

Email
Pinterest