Ce spun alții

„Asemenea unui intelectual de îndelungată tradiţie preoţească, medicului anestezist Nicolae Radu, vâlcean de baștină, cărturar luminat (..) beneficiind de prodigioasă, irepresibilă memorie, i-a revenit sarcina de a scrie  povestea familiei din care se trage, vechi “moșteni” din satul Cremănari (…) Autorul este obsedat, terorizat chiar, asemeni vechilor cronicari, de pierderea în negura timpurilor a faptelor celor de dinaintea noastră. (…)

Autorul este mândru de baștina sa, de statornicia prin timpii istorici a stămoșilor olteni și români (…)”

„Cremănari!, exclamă scriptorul patetic, Nume de oameni înfrăţiţi cu piatra, nume cu rezonanţe muzicale, cu ecouri ce vin din istorie și se reproduc în pădure, nume de piatră  lovită cu oţelul, să plângă, să cânte, să scapere scântei, să aprindă focul, să biruie tăria fierului, să-l facă sabie, care varsă, la nevoie, sânge!”

Ion Rotaru

 

„Nicolae Radu este un fin obsevator, având acel ochi clinic graţie căruia poate întrezări, dincolo de strictul traseu biografic al apropiaţilor, natura lor intimă și însușirile latente. Urmarea este o galerie de figuri vii, dătătoare de desfătare artistică”

Sorin Lavric

 

„Filozoful din Materie incomodă prevalează asupra creștinului(….) O subtilă briză budistă plutește peste destăinuirile lui și-i întărește logica escatologică printr-un sincretism propriu mai curând unui filozof decât unui creștin. (…)

„Moartea este un sfârșit neterminat, viaţa o punte între vieţile care au trecut și vieţile care vin”

„Nu există sfârșit fără un nou început, vechiul nu moare până când zestrea faptelor bune ale omului nu a trecut în noul ce se naște”

CD Zeletin

 

„Un scriitor de o frapantă originalitate ni se pare a fi domnul Nicolae Radu. Autor al câtorva cărţi, care din păcate nu s-au bucurat de priza critică pe care ar fi meritat-o, Nicolae Radu ni se prezintă, la o lectură atentă, ca un autor stăpân pe uneltele sale și, în același timp, dificil de situat într-o descendenţă literară certă.”

Doru Moţoc

 

„Nicolae Radu este un scriitor atipic, ajuns la lieratură după patruzeci de ani de slujire a Zeului medicinii, a conservat în adormire gena literară moștenită de la înaintașii înfrăţiţi cu piatra din Cremenarii Vâlcii, hrănind-o  și sporind-o cu experienţa unei vieţi aspre dintr-un secol nemilos.

Când, printr-un joc al destinului a plecat din sala de operaţie unde a adormit, trezit și reanimat bolnavi, câteva zeci de mii, Nicolae Radu a resuscitat gena literaturii, a chemat-o să povestească întâmplări engramate și memorate de părinţii, bunicii și bătrânii satului, apoi de el însuși.”

„Bun cunoscător al limbii române Nicolae Radu alege cuvintele potrivite și nuanţele adecvate scriiturii, folosindu-se de limbaje speciale, medical, marinăresc, provincial, știinţific, bine armonizate într-un text echilibrat, cu reale virtuţi artistice.”

 Ioan Barbu

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Email
  • RSS

Comments

comments

Add Comment RegisterLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Poți folosi aceste etichete HTML și atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Email
Pinterest