Monthly Archives: Aprilie 2015

You are browsing the site archives by month.
referinte critice

de Sorin Lavric Că Medicina este o facultate îndeosebi grea este un amănunt pe care nu-l simt dedt cei care, trecînd prin filtrul ei de selecţie, i-au simţit pe viu cruzimea exigenţelor. O şcoală a asimilării sisifice în care voinţa şi răbdarea sunt virtuţi neapărate şi în care disciplina ordonării timpului e o condiţie sine Citeste tot →

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
referinte critice

Cronică de Sorin Lavric Ca un medic să se apuce de scris trebuie să se lepede de obişnuinţele tagmei spitaliceşti, dintre care cea mai nocivă e cinismul. Ca un făcut, contactul cu suferinţa le împrumută medicilor aerul unor fiinţe sarcastice, cărora indiferenţa la durerea altuia le devine a doua natură, caz în care impulsul epic Citeste tot →

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
586px-Structure_of_the_Universe

   Consecventă principiului de a transforma informaţia în mijloc de înavuţire, societatea modernă a stabilit reguli de înregistrare a ideilor (originale !) pe numele primului prezentat la instituţia creată în acest scop : în România Oficiul de Stat pentru Invenţii și Mărci (OSIM). Astfel, într-o structură socială pe care aș numi-o comercială, informaţia a devenit o Citeste tot →

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS
567px-Lost_Without_a_Trace_66x69.3_(cmxcm)_2008

  Afurisită încurcătură, Insuportabilă aventură, Roata norocului și întâmplării, S-a-npotmolit la marginea mării, Unde clipa mea pricăjită Piere în apa nemărginită. Arunc în zadar momeala în valuri, Norocul rămâne pe maluri. În această nemărginire de ape, Cine va putea, și cine va trebui să scape.

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • Google Plus
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Email
 • RSS